Punjabi » Stories » ਸਾਧਾਰਣ
ਪੰਜਾਬੀ » ਕਹਾਣੀਆਂ » ਸਾਧਾਰਣ


ਸਾਧਾਰਣ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ::ਅਗਲਾ ਪੰਨਾ
ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਲੇਖਕਹਾਣੀ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾਕਹਾਣੀ ਕਿਨੀ ਵਾਰ ਪੜੀ ਗਈ
ਦੋ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੀਆ ਰੂਹਾnarlabaldev48217
ਇਕ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ( ਗਗਨkamal36898
ਕੌੜਾ ਸੱਚ (ਪਿਆਰੀ ਕਹਾਣੀ)GaganBrar591116497
ਅੱਜ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀindianjeet11808
ਪੁੱਠੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲਾgoldyarman11577
ਇਕ ਰਾਤmukhtiarwarval11102
ਮੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚਿੜੀਆਂSofine10963
ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਣੀmukhtiarwarval10899
ਮਾਂjugtarsingh10835
ਬਿਨਾ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰsofine7551
ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇkuljeetdhillon6414
ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਬਣੀ ਭਰਾਵਾਂdardekhuda6241
ਤਿੜਕਿਆ ਬੰਦਾjappibrar6069
Pyaar sattadhillon5242
ਪਰਦੇਸੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਚਿsattadhillon5227
ਚਿਠੀ ਤੋਂ ਫ਼ੇਸਬੂਕ ਤਕ bharpurmanila5143
ਦੋ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੀਆ ਰੂਹਾ (ਭਾਗ-narlabaldev5130
ਪੂਨਮ ਦੀ ਰਾਤranvirsingh4947
ਧੂਣੀGOLDYARMAN4930
ਸੁੰਨਸਾਨmukhtiarwarval4673
ਆਵਦੀ ਧਰਤੀparmjit4549
ਦਲਦਲmukhtiarwarval4474
ਅਧੂਰਾ ਜਾਂ ਪੂਰਾmukhtiarwarval4418
ਦਾਸਤਾਨmukhtiarwarval3931
ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨluckyrandhawa3922
{ [1] [2] }

ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਭਾਲ:

ਸ਼ੁਰਲੀ ਆਪਣੇ ਸਭ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ।
ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮਾ ਕਰਵਾਓਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦਬਾਓ