Punjabi » Picture Gallery
ਪੰਜਾਬੀ » ਤਸਵੀਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ


ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ 12 ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਤਸਵੀਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ::

 • ਧਾਰਮਿਕ [421 ਤਸਵੀਰਾਂ]
 • ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ [284 ਤਸਵੀਰਾਂ]
 • ਸਭਿਆਚਾਰਕ/ਵਿਰਸਾ [321 ਤਸਵੀਰਾਂ]
 • ਸਾਧਾਰਣ [773 ਤਸਵੀਰਾਂ]
 • ਜਾਨਵਰ/ਪੰਛੀ [104 ਤਸਵੀਰਾਂ]
 • ਖਾਣਾ/ਪੀਣਾ [36 ਤਸਵੀਰਾਂ]
 • ਖੇਡਾਂ [40 ਤਸਵੀਰਾਂ]
 • ਪੰਜਾਬੀ ਜਨਜੀਵਨ [117 ਤਸਵੀਰਾਂ]
 • ਜਜ਼ਬਾਤੀ/ਭਾਵੁਕ [1107 ਤਸਵੀਰਾਂ]
 • ਹਾਸੋ-ਹੀਣੀ [246 ਤਸਵੀਰਾਂ]
 • ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ [162 ਤਸਵੀਰਾਂ]
 • ਕੁਦਰਤ [72 ਤਸਵੀਰਾਂ]

 • ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ:

  ਸ਼ੁਰਲੀ ਆਪਣੇ ਸਭ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,
  ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ/ਪੰਜਾਬੀ/ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ।
  ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮਾ ਕਰਵਾਓਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦਬਾਓ