Punjabi » Picture Gallery » ਸਾਧਾਰਣ
ਪੰਜਾਬੀ » ਤਸਵੀਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ » ਸਾਧਾਰਣ


ਸਾਧਾਰਣ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ::


ਅਗਲਾ ਪੰਨਾ
ਤਸਵੀਰ ਪੂਰਵ ਦਰਸ਼ਨਵਿਵਰਨਭੇਜਣ ਵਾਲਾਬਾਹਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ
Govt Sen Sec School Ajnoha....rickyajnohaSend as OrkutCode/Hi5
Ajnoha Village like HeavenrickyajnohaSend as OrkutCode/Hi5
Good Morning PUNJABIEO....rickyajnohaSend as OrkutCode/Hi5
New Year Wishes PunjbairickyajnohaSend as OrkutCode/Hi5
tarsem aulakh 9814961888tarsem.aulakhSend as OrkutCode/Hi5
9814961888tarsem.aulakhSend as OrkutCode/Hi5
HARRY SIDHUtarsem.aulakhSend as OrkutCode/Hi5
HARRY SIDHUtarsem.aulakhSend as OrkutCode/Hi5
Matching Suit Punjabi Couple....rickyajnohaSend as OrkutCode/Hi5
Ajnoha Gate 16082014rickyajnohaSend as OrkutCode/Hi5
Sade Ghar Bhave Hove....rickyajnohaSend as OrkutCode/Hi5
Oh Mauja Bhulniya Ni 2....rickyajnohaSend as OrkutCode/Hi5
Oh Mauja Bhulniya Ni 1....rickyajnohaSend as OrkutCode/Hi5
Wanga ISHQ Diya....rickyajnohaSend as OrkutCode/Hi5
Ricky AjnoharickyajnohaSend as OrkutCode/Hi5
Good MorningrickyajnohaSend as OrkutCode/Hi5
9814961888tarsem.aulakhSend as OrkutCode/Hi5
aulakhtarsem.aulakhSend as OrkutCode/Hi5
Dusshera 2013rickyajnohaSend as OrkutCode/Hi5
Bhagat Singh Ji Jail rickyajnohaSend as OrkutCode/Hi5
{ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] }
« ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਲਪ »
ਪੜ੍ਹਤ ਮੁਤਾਬਕ | ਤਾਰੀਖ ਮੁਤਾਬਕ
ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ:

ਸ਼ੁਰਲੀ ਆਪਣੇ ਸਭ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,
ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਯਾਂ ਪੰਜਾਬ/ਪੰਜਾਬੀ/ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਰਖਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਇਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ।
ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮਾ ਕਰਵਾਓਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦਬਾਓ