Language Tools » Font Converters » GurbaniLipi to DrChatrik
ਭਾਸ਼ਾ ਔਜ਼ਾਰ » ਫੋਂਟ ਪਰਿਵਰਤਕ » ਗੁਰਬਾਣੀਲਿਪੀ ਤੋਂ DRਚਾਤਰਿਕ


ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਲੇਖ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਰਤਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ ਹੇਠ ਦਿਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ (copy) ਕਰੋ ਅਤੇ ਫੇਰ ਥਲੇ ਦਿੱਤੇ ਬਟਨ "ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਪੀ ਤੋਂ DRਚਾਤਰਿਕ ਪਰਿਵਰਤਣ ਕਰੋ" ਨੂੰ ਦਬਾਓ 'ਤੇ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰੋ।