Language Tools » Font Converters » DrChatrik to Unicode
ਭਾਸ਼ਾ ਔਜ਼ਾਰ » ਫੋਂਟ ਪਰਿਵਰਤਕ » DRਚਾਤਰਿਕ ਤੋਂ ਯੂਨੀਕੋਡ


ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਲੇਖ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਰਤਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ ਹੇਠ ਦਿਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ (copy) ਕਰੋ ਅਤੇ ਫੇਰ ਥਲੇ ਦਿੱਤੇ ਬਟਨ "DRਚਾਤਰਿਕ ਤੋਂ ਯੂਨੀਕੋਡ ਪਰਿਵਰਤਣ ਕਰੋ" ਨੂੰ ਦਬਾਓ 'ਤੇ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰੋ।