Language Tools » Font Converters » DrChatrik to Satluj
ਭਾਸ਼ਾ ਔਜ਼ਾਰ » ਫੋਂਟ ਪਰਿਵਰਤਕ » DRਚਾਤਰਿਕ ਤੋਂ ਸਤਿਲੁਜ


ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਲੇਖ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਰਤਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ ਹੇਠ ਦਿਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ (copy) ਕਰੋ ਅਤੇ ਫੇਰ ਥਲੇ ਦਿੱਤੇ ਬਟਨ "DRਚਾਤਰਿਕ ਤੋਂ ਸਤਿਲੁਜ ਪਰਿਵਰਤਣ ਕਰੋ" ਨੂੰ ਦਬਾਓ 'ਤੇ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰੋ।